Bojkowie: zapomniana grupa etniczna

Bojkowie: zapomniana grupa etniczna

Przed II wojną światową stanowili znaczną grupę etniczną na ziemiach polskich. Dziś jako grupa już nie istnieją, choć ich potomków można spotkać w różnych regionach świata. Bojkowie pozostawili po sobie sporo pamiątek, dzięki którym pamięć o nich oraz i ich kulturze może przetrwać. Co warto wiedzieć na temat Bojków?

Z kart historii

O Bojkach wspomina się już w XVII wieku, choć wiedza na ich temat aż do XIX wieku pozostaje dość skromna. Nie brak stereotypowych przekonań związanych z rzekomym lenistwem Bojków oraz z ich zamiłowaniem do alkoholu. Nie brak też informacji, zgodnie z którymi Bojkowie mieli być potomkami Celtów. Znana jest też teoria, zgodnie z którą ludność bojkowska to efekt łączenia się grup Rusinów z Wołochami. Wiele kwestii związanych z pochodzeniem Bojków nadal stanowi zagadkę, coraz szersza jest jednak wiedza na temat kultury oraz tradycji tej grupy etnicznej. Ci zaradni rolnicy fascynują, choć pozostały po nich już tylko zabytki materialne. Jakie informacje udało się wyciągnąć z tych pamiątek?

Spotkania z łemkowska kulturą

Bojkowie i ich kultura

Wiele informacji udało się zdobyć na temat szat bojkowskich. Wiadomo, że ich stroje były proste i praktyczne. Futro oraz grube włókna miały tu najszersze zastosowanie, gdyż gwarantowały one tak ważną dla praktycznych rolników trwałość. Popularne były również stroje szyte z takich materiałów jak len, przy czym na koszule z tego materiału kobiety zakładały kamizelki, a mężczyźni – grube pasy z charakterystycznym wzorem. Pamiątkami, które pozwalają nam dziś w najszerszy sposób poznać kulturę i sztukę Bojków, są jednak zachowane budowle. Większość z nich to drewniane cerkwie, choć na terenach leżących na wschód od Osławy ujrzeć można też nieliczne już chyże bojkowskie. Trójdzielne cerkwie z łamanymi dachami i okazałymi kopułami są jednak symbolami kultury bojkowskiej na ziemiach współczesnej Polski oraz najważniejszymi źródłami informacji na ich temat.

Bojkowie to grupa etniczna, która z pewnością zasługuje na uwagę. Dość skromna wiedza na ich temat z pewnością wymaga poszerzenia. To ciekawe zagadnienie, choć niewielka ilość materiałów w znacznym stopniu utrudnia lepsze poznanie Bojków oraz ich kulturalnego dorobku.