20 lutego - 17 listopada 2018

Sieciowanie

Tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach, jednostkach kultury, placówkach oświatowych, jak również przedstawicielami organizacji pozarządowych poprzez organizację spotkań informacyjnych, spotkań roboczych i giełd, a także poprzez prowadzenie portalu kulturatedy.pl.

KARTA-sieciowanie-2018

Aktualności

7 kwietnia 2016

Drugie spotkanie inaugurujące projekt Kultura Tędy

Zapisz się na drugie spotkanie inaugurujące projekt Kultura Tędy! 28 kwietnia w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie inicjujące, na które Regionalne Centrum Animacji Kultury zaprasza nauczycieli i animatorów z południa regionu. Na spotkanie RCAK […]
18 marca 2016

Inauguracja projektu “Kultura Tędy”

Z wielką radością Regionalne Centrum Animacji Kultury zaprasza animatorów, edukatorów i nauczycieli na spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Kultura Tędy”, które odbędzie się 14 kwietnia br. w […]