O Programie


O programie


Projekt „Kultura Tędy” to program wsparcia edukacji kulturowej w regionie lubuskim polegający na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni wyznaczającej kierunki i trendy w edukacji kulturowej, której cechą nadrzędną jest procesualność.

Program składa się z działań, które są spójnie ze sobą połączone:

BADANIA

 • odkrywanie potencjału ludzkiego
 • monitorowanie podmiotów realizujących edukację kulturową w
 • regionie
 • promocja „dobrych praktyk"
 • ewaluacja podstawowych działań
 • rekomendacje skutecznego działania

SZKOLENIA

 • system doskonalenia kadr kultury i oświaty
 • organizacja cyklu warsztatów stacjonarnych i kursów na platformie
 • e-learning
 • forum dyskusyjne na portalu lubuskiekultura.pl
 • możliwość konsultacji z całej Polski
 • dostarczanie materiałów merytorycznych z zakresu animacji i edukacji kulturowej

SIECIOWANIE

 • rozwój sieci animatorów kultury
 • promocja działań projektowych „Dobre praktyki w obszarze edukacji kulturowej"
 • organizacja konferencji, giełd, paneli dyskusyjnych, seminariów
 • stworzenie platformy kulturatedy.pl

GRANTY

 • realizacja konkursu grantowego „Lubuski P.A.K.I.E.T."
 • wsparcie eksperckie uczestników konkursu
 • pomoc w budowaniu partnerstw kultura + oświata
 • finansowanie zwycięskich inicjatyw
 • opieka nad realizowanymi projektami konkursowymi