9 kwietnia - 30 października 2018 r.

Granty

Realizacja otwartego konkursu grantowego "Lubuski P.A.K.I.E.T.", w wyniku którego finansowanie otrzymają przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne inicjowane w partnerstwach przez podmioty reprezentujące oświatę i kulturę.