1 lutego - 13 listopada 2017 r.

Badania

Identyfikowanie instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń służących lub uniemożliwiających rozwój praktyk w obszarze edukacji kulturowej i artystycznej