1 marca - 15 listopada 2018 r.

Badania

Identyfikowanie instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń służących lub uniemożliwiających rozwój praktyk w obszarze edukacji kulturowej i artystycznej